Het knijpen van de afvoer van RR naar 1D Flow verminderen

De koppeling tussen de RR-module en de 1D Flow-module van SOBEK heeft een aantal onhebbelijkheden. Als de berekende afvoer niet in het flow-segment past (dat wil zeggen: als die afvoer op dat oppervlak zou leiden tot hogere waterstanden in de flow module dan in de RR-module), dan wordt het debiet afgeknepen. De filosofie hierachter is dat dan eigenlijk de gekozen tijdstap te groot is.

Toch kan het soms handig zijn om dit probleem te omzeilen. Dit is mogelijk met de onderstaande acties:

zet de drie regels: VolumeCheckFactorToCF=1 MessageVolumeCheck=1 DetailedVolumeCheckMessages=1 onder de noemer [Options] in de delft_3b.ini-file
Door de bovenstaande regels aan de delft_3b.ini toe te voegen gebruikt Sobek een groter stuk watergang om de afvoer van een unpaved bakje op te lozen.
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}