Inleiding NBW-Toetsingstool

<- terug                                                                                                       

De NBW-Toetsingstool toetst een watersysteem aan de inundatienormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Dit gebeurt door waterstanden met herhalingstijden van 10, 25, 50 en 100 jaar langs het landgebruik en de hoogtekaart van een gebied te leggen.

Het startscherm van de NBW-toetsingstool

In de sectie Toetsingsresultaten worden voor iedere afwaterende eenheid de overschrijdingswaterstanden ingevoerd. In de sectie Arc/Info Grids (.asc) moeten rasterbestanden met de hoogtewaarden (AHN) van het studiegebied, het landgebruik, de nummering van de afwaterende eenheden en de nummering van peilgebieden worden opgegeven.

De normen waaraan getoetst wordt, staan vermeld in de sectie Toetsnormen. 

Let op:
  • De landgebruiksnummers in de tweede kolom onder Toetsnormen moeten overeenkomen met de nummering in het landgebruiksgrid.
  • De nummering van de afwaterende eenheden in de tweede kolom onder Toetsingsresultaten moet overeenkomen met de nummering in het grid met afwaterende eenheden.
In de sectie Algemeen kunt u aangeven welke soort resultaten u wilt wegschrijven.

verder ->

 try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}