Inzijgingsflux van Flow naar RR reduceren om droogval te voorkomen.

Wanneer de RR- en Flowmodules sequentieel worden doorgerekend, is er het risico in periodes van droogte dat de flow-module droogvalt omdat RR te veel water vraagt. Omdat er sequentieel wordt gerekend, weet RR immers nog niet dat Flow het gevraagde debiet straks helemaal niet zal kunnen leveren!

Dit probleem is te omzeilen met een instelling van SOBEKSIM.

Maar LET OP: de balans tussen RR en Flow zal dan niet langer sluitend zijn!!!!
Immers: RR gaat uit van maximale levering, terwijl diezelfde flux in de Flow-module wordt afgeknepen.

  • Open SOBEKSIM.INI
  • Zoek de sectie [RunoffOptions]
  • Zet ContinueAtLargeNegativeQLat=-1


 
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}