Catchment Builder - Introductie

Met de Catchment Builder kunt u op basis van GIS-data een gebiedsdekkende schematisatie van peilgebieden en afwaterende eenheden toevoegen aan een bestaand SOBEK-model van alleen hoofdwatergangen.

Een sluitende beschrijving van de waterbergende capaciteit is gegarandeerd door een koppeling met het AHN en secundaire watergangen. Landgebruik en bodemsoorten voor de neerslag-afvoerschematisatie worden automatisch afgeleid uit de bodemkaart en het LGN.

In de onderstaande video geven we een korte rondleiding door het programma.Het uitgangspunt voor de tool is een werkende modelschematisatie van de hoofdwatergangen in het studiegebied. Met de Catchment Builder breiden we deze modelschematisatie vervolgens uit met een neerslag-afvoercomponent en bergingstakjes.

De Catchment Builder berekent nauwkeurig voor ieder peilgebied of afwaterende eenheid de bergingscurve op basis van het AHN en een shapefile met secundaire en tertiaire watergangen. Hij bouwt vervolgens voor ieder gebiedje een zogeheten bergingstakje, waarin deze bergingscapaciteit wordt ondergebracht.

Ieder bergingstakje wordt bovendien uitgerust met een RR-unpaved en een RR-pavedknoop. Zaken als bodemsoort en landgebruik worden uit de bodemkaart en het LGN gehaald.

Tenslotte is de tool volledig configureerbaar met een XML-bestand. Dat betekent dat de modelbouw 100% reproduceerbaar is. De Catchment Builder is beschikbaar in de vorm van een jaarabonnement. Neem hiervoor contact op met Siebe Bosch op siebe <at> hydroconsult.nl.try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}