Nieuwkoopse plassen

Verbeteren waterkwaliteit Nieuwkoopse plassen

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Gebruikte software:
  • SOBEK RR-CF-WQ (Deltares)
Datum: 2009

De Nieuwkoopse plassen zijn een prachtig natuurgebied, waar veel zeldzame planten- en diersoorten leven. Zo broedt er de Zwarte Stern en vinden we onder water planten als Krabbescheer. De plassen liggen echter hoger dan hun omgeving, waardoor veel wegzijging optreedt. Populair gezegd: het gebied is zo lek als een mandje. Daardoor moet veel water worden ingelaten uit de Oude Rijn aan de zuidkant. Aan de noordzijde komt gebiedsvreemd water binnen via de schutsluis.

In 2009 voerden wij een waterkwaliteitsanalyse uit voor dit kwetsbare gebied. Van groot belang was het om te achterhalen hoe de herkomst van het water was. Dit inzicht gaf handvatten om bronnen van nutriënten te kunnen aanpakken.Allereerst stelden we een zeer gedetailleerde modelschematisatie in SOBEK op. Het is een semi-2D schematisatie geworden, waardoor ook wind op de meren zich vertalen in een verhang in de waterstand en circulatie van water binnen het gebied.

Kalibratie van de waterbeweging kon worden gedaan aan de hand van gemeten chlorideconcentraties langs de zuidrand (Oude Rijn) en noordrand (Slikkendammersluis). Doordat de chlorideconcentraties aan beide zijden sterk verschillen kon de waterbeweging uitstekend worden gekalibreerd. De onderstaande figuur laat zien hoe de herkomst van water in de verschillende plassen verloopt in de tijd.


try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}