Waterkwaliteit Delft

Een waterkwaliteitsstudie voor de stad Delft.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland
Gebruikte software:
  • SOBEK RR-CF-WQ (Deltares)
  • Emissieplugin voor SOBEK (Hydroconsult)
Datum: voorjaar 2009

Omschrijving:
Om de waterkwaliteit van de Delftse grachten te kunnen verbeteren is inzicht nodig in de herkomst van de nutrienten. Door de emissievrachten geleverd door de Landelijke Emissieregistratie te laten 'meeliften' met de ontwatering in het Delftse gebied, konden we de binnenstromende concentraties aan stikstof en fosfor in het Delftse grachtenwater berekenen. Met de waterkwaliteitsmodule van SOBEK berekenden we vervolgens het concentratieverloop.

In de linker figuur onderstaand ziet u de zes deelgebieden die we in deze studie hebben onderscheiden. Voor elk van deze deelgebieden hebben we de totaalvracht aan stikstof en fosfor berekend, alsmede een onderverdeling naar herkomst ervan (figuur rechts).

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}