Maatregelen wateroverlast Goes

Opdrachtgever: Waterschap Zeeuwse Eilanden
Joint Venture partner: Deltares

Gebruikte software:
Datum: voorjaar 2010

In de zomer van 2007 had Goes te maken met ernstige wateroverlast in de stedelijke kern. Onmiddelijk hierna werden door het waterschap en de gemeente maatregelen doorgevoerd op de meest voor de hand liggende knelpunten.

Om geheel aan de normen voor het Nationaal Bestuursakkoord Water te kunnen voldoen, is Hydroconsult door het waterschap benaderd om een stedelijke knelpuntenanalyse uit te voeren. Het project is uitgevoerd in joint venture met Deltares uit Delft.
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}