In eigen beheer ontwikkelde software

Wij maken het leven van een modelleur gemakkelijker. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij talloze hulpmiddelen voor hydrologisch modelleren ontwikkeld. Onderstaand vindt u een overzicht:

Catchment Builder
De nieuwe tool om peilgebieden en afwaterende eenheden in SOBEK te schematiseren. Hij maakt gebruik van AHN, LGN, Bodemkaart en shapefiles rond de waterhuishouding. Iedere afwaterende eenheid krijgt naast een paved- en unpavedknoop zijn eigen bergingstakje. Get dwarsprofiel daarvan wordt opgebouwd uit gegevens van de hoogtekaart en de primaire en secundaire watergangen. Een sluitende beschrijving van de berging is daarmee gegarandeerd... Lees meer.

Excel2Sobek
Een uitwisselingsplaform voor SOBEK-modellen. Excel2Sobek kan volledige SOBEK-modellen importeren én exporteren. Het programma combineert de flexibiliteit van een spreadsheet met de betrouwbaarheid van databases... Lees meer.

De Nieuwe Stochastentool
Met De Nieuwe Stochastentool kunt u een volledige stochastenanalyse met SOBEK voorbereiden, uitvoeren en nabewerken. Het classificeren van initiele grondwaterstanden, maar ook getijden is een fluitje van een cent. Als u een werkend en gekalibreerd SOBEK-model van uw gebied hebt, kunt u zelfstandig een volledige stochastenanalyse opzetten en uitvoeren... Lees meer.

WKO-database
Een complete database voor registratie van Warmte- en Koudeopslag. Provincies kunnen het gebruik van WKO-installaties binnen hun beheersgebied op eenvoudige en intuïtieve wijze bijhouden. Vergunninghouders leveren hun jaarlijkse rapporten aan in Excel, en de medewerker van de provincie kan deze importeren en controleren... Lees meer.

Sobek Toolbox
De SOBEK-toolbox is een verzameling met talloze tools die het werken met SOBEK eenvoudiger maken. Onderstaand vindt u een overzicht van de modules die in deze toolbox te vinden zijn.
 
  • Emissietool voor SOBEK

    De emissietool voor SOBEK laat stoffen zoals Choride, Stikstof, Fosfor, Lood, Nikkel, Zink, Cadmium etc. etc. meeliften met de hydrologie in een SOBEK-RR schematisatie. Voor studies met de emissietool maakt u gebruik van gegevens uit de Landelijke Emissieregistratie (www.emissieregistratie.nl). Zo krijgt u optimaal inzicht in de herkomst en de verdeling van stoffen in uw watersysteem... Lees meer.

  • NBW-Toetsingstool

    Toets uw T=10 t/m T=100 waterstanden aan de geldende normen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water... Lees meer.
try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}