Stochastenanalyses uitvoeren met SOBEK

De Stochastentool is een macro in Excel waarmee je een volledige stochastenanalyse met SOBEK kunt voorbewerken en nabewerken. Hij geeft bovendien uiterst flexibele selectiemogelijkheden voor diverse stochasten (kansvariabelen):
  • Neerslagvolumes
  • Neerslagduur
  • Neerslagpatroon
  • Initiëel hoge of lage grondwaterstand
  • Zomerperiode/winterperiode
  • Hydraulische randvoorwaarden
Verder is het mogelijk om WB21 klimaatscenario's en KNMI '06 klimaatscenario's door te voeren.

Meer informatie over de stochastenmethode staat in ons artikel Verantwoord omgaan met de nieuwe neerslagstatistiek, Stromingen, december 2006.

De basis van de Stochastentool wordt gevormd door de Nieuwe Neerslagstatistiek voor waterbeheerders (STOWA, 2004). Deze publicatie geeft neerslagvolumes en -duren met bijbehorende herhalingstijd. Daarnaast wordt er een zevental neerslagpatronen met bijbehorende kansverdeling onderscheiden.

Handleiding en technische documentatie:

Handleiding
Technische documentatie
Trefwoordenlijst
0. Inleiding stochastentool
1. Stochasten selecteren
2. Randvoorwaarden aanmaken
3. Uitvoerlocaties specificeren
4. Klaarzetten en draaien
5. Resultaten verwerken


0. Klimaatscenario's


Nog in ontwikkelingWij wensen u veel plezier met deze krachtige applicatie, en hopen dat hij u veel tijd en moeite bij het uitvoeren van NBW-toetsingen en andere hoogwaterstudies. Hebt u nog niet de beschikking over de Stochastentool, neem dan contact met ons op.

16 april 2010
Siebe Bosch
Hydroconsult


try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}