Een gegevensplatform voor SOBEK-modellen in ... EXCEL

Excel2Sobek is een gegevensplatform in Microsoft Excel van waaruit u snel en efficiënt een volledig en werkend SOBEK-model kunt bouwen. Ook kunt u complete SOBEK-modellen importeren, zodat alle modelgegevens in Excel komen te staan.
Handleiding en technische documentatie:

Handleiding
Documentatie RR
Documentatie 1D-Flow
Werkwijze
0. Filosofie Excel2Sobek
1. Beginnen met Excel2Sobek
2. Gegevens invoeren
3. Gegevens exporteren
4. RR netwerk in SOBEK importeren
5. RR data naar SOBEK kopiëren
6. 1D-Flow data naar SOBEK kopiëren

Opties
0. Bodemdaling doorvoerenOppervlaktes
RR UNPAVED
RR SCURVE
RR PAVED
RR GREENHOUSE
RR OPENWATER

Kunstwerken
RR WEIRS
RR ORIFICES
RR FRICTIONS
RR PUMPS
RR INDUSTRY
RR WWTP

Tabellen en controllers
RR CONTROLLERS
RR STRUCTURE TABLES
RR TIMETABLES

Randvoorwaarden
RR BOUNDARIES


Dwarsprofielen
CF TRAPEZIUMPROFILES
CF ROUND PROFILES
CF TABLEPROFILES
CF YZ PROFILES

Kunstwerken
CF PUMPS
CF CULVERTS
CF ORIFICES
CF WEIRS
CF UNIVERSAL WEIRS
CF BRIDGES

Randvoorwaarden
CF BOUNDARIES
CF LATERALS
CF LAT&STOR
CF REACHES
CF TIMETABLES

Controllers
CF CONTROLLERS
CF CONTROLTABLESWij wensen u veel plezier met deze krachtige applicatie, en hopen dat hij u veel tijd en moeite bij het bouwen en beheren van SOBEK-modellen zal besparen. Hebt u nog niet de beschikking over Excel2Sobek, neem dan contact met ons op.

8 april 2010
Siebe Bosch
Hydroconsult

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}