NBW-toetsingstool

De NBW-toetsingstool is een stand-alone applicatie waarmee volledig geautomatiseerd een toetsing aan de referentienormen uit het NBW kan worden uitgevoerd. De tool maakt gebruik van het resultaat van SOBEK-berekeningen, het AHN, de landgebruikskaart (LGN) en de peilgebiedenkaart.

Ga hier naar de handleiding.


Het resultaat van een geautomatiseerde toetsing: een zogeheten faalkaart.

De werkwijze is als volgt:

Voer de benodigde SOBEK-berekeningen uit, en lever één van de volgende sets aan resultaten:
 • De uitvoer van een stochastenanalyse met de Stochastentool van Hydroconsult
 • De uitvoer van vier losse gebeurtenissen voor resp. T=10, T=25, T=50 en T=100
Maak vervolgens drie gridbestanden (.ASC) van het gebied, elk met dezelfde afmetingen:
 • Een grid met landgebruik volgens de onderstaande nummering:

  0 = open water of niet toetsen
  1 = akkerbouw
  2 = hoogwaardige land- en tuinbouw
  3 = grasland
  4 = natuur
  5 = bebouwd

  Een macro voor de conversie van LGN-codes naar deze nummering is op aanvraag verkrijgbaar.

 • Een grid met het AHN

 • Een grid met het nummer van het peilgebied of afwateringseenheid (afhankelijk van het schaalniveau waarop je wilt toetsen).


Het grid met codering voor de vijf typen landgebruik, zoals gebruikt bij NBW-toetsingen

De tool zal nu de SOBEK-resultaten vergelijken met de hoogteverdeling en landgebruik binnen elk peilgebied. Hij produceert vervolgens rasters (.ASC) met inundatiedieptes en het toetsingsresultaat (faalt/faalt niet). Daarnaast krijgt u een excel-bestand met voor ieder peilgebied en landgebruikstype een uitgebreid overzicht van het geïnundeerde oppervlak en het falend oppervlak.

try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-15884032-1"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}